سرویس رومیزی 5 تکه میس لایف

سرویس رومیزی 5 تکه میس لایف با جنس مخمل دانتل برای میز پذیرایی و نهار خوری.

ابعاد رومیزی ها

  • رومیزی بیضی برای میز پذیرایی متوسط
  • رومیزی بیضی برای میز پذیرایی بزرگ
  • 2 عدد رومیزی عسلی 30*30
  • رومیزی رانر نهار خوری