ملحفه تشک تخت خواب نقش بسیاری در کیفیت خواب دارد. طرح ویونا یکی از طرح های زیبا برای ملحفه تشک یک نفره می باشد. همچنین رنگ کرم قهوه ای آن به گونه ای است که با اکثر رنگ های چیدمان اتاق خواب ست می شود.