سرویس رختخواب مهمان رنگ شکلاتی شامل:

  • یک عدد تشک مسافرتی و یا همان تشک مهمان در ابعاد 190×90
  • یک عدد بالش استاندارد 50×70