سرویس رختخواب مهمان رنگ شکلاتی شامل:

یک عدد تشک مسافرتی و یا همان تشک مهمان در ابعاد 190×90

یک عدد لحاف یک نفره در ابعاد 220×150

یک عدد بالش استاندارد 50×70