رومیزی 4 تکه طرح پتینه رنگ طلائی شامل:

  • یک عدد رانر ناهار خوری 1±(35×140)
  • یک عدد رومیزی جلو مبلی بزرگ به ابعاد 1±(35×90)
  • دو عدد رومیزی عسلی به ابعاد 1±(35×40)