ساعت طلایی آرتمیس با بدنه فلزی و رنگ طلایی.

این ساعت دارای یک پایه فلزی می باشد که می توانید آن را به صورت رومیزی استفاده نمایید.

همچنین در صورت عدم استفاده از پایه به صورت دیواری نیز از آن می شود استفاده کرد.

  • ارتفاع: 27 سانتی متر
  • عرض: 25 سانتی متر
  • ضخامت با پایه: 8 سانتی متر
  • ضخامت بدون پایه 5 سانتی متر