جا شمعی پایه دار طرح پرنده با جنس رزین تولید شده است که باعث زیباتر شدن خانه و اتاق خواب شما می شود.

ارتفاع جا شمعی طرح پرنده: 25 (2±) سانتی متر

شما می توانید این محصول را با دو رنگ سفید و صورتی در سایت صفاهوم سفارش دهید.