بالش الیاف بال فایبر کارن یک بالش استاندارد و اقتصادی که نیاز هر خانه می باشد.

ویژگی های بالش الیاف بال فایبر کارن

از ویژگی های این بالش می توان به سبکی و راحتی آن و همچنین قابل شست و شو بودن آن اشاره کرد. از دیگر ویژگی های بالش با الیاف بال فایبر، عبور جریان هوا در بین الیاف می باشد که باعث می شود از تجمع آلودگی و همچنین کپک زدگی جلوگیری کند.

برای کاور کردن می توانید از روبالش های سه بعدی با پارچه تنسل استفاده کنید.