رومیزی چرم مخمل اعلا و بسیار با کیفیت رنگ نباتی

این رومیزی شامل 3 تکه به شرح زیر می باشد:

یک عدد رانر ناهار خوری 3±(37×140)

یک عدد رومیزی جلو مبلی بزرگ به ابعاد 3±(90×40)

دو عدد رومیزی عسلی به ابعاد 3±(40×25)