همیشه اکسسوری هایی با رنگ خنثی مانند رومیزی جلومبلی 4 تکه چرم مخمل نقره ای را میتوان در هر چیدمانی قرار داد. این رومیزی شیک شامل:

  • یک عدد رانر ناهار خوری 3±(37×140)
  • یک عدد رومیزی جلو مبلی بزرگ به ابعاد 3±(90×40)
  • دو عدد رومیزی عسلی به ابعاد 3±(40×25)