جای قاشق و چنگال رزین مدل سرآشپز

ابعاد: عرض 16، ارتفاع 23