جای خلال دندان رزین مدل سرآشپز

ابعاد: عرض 10، ارتفاع 9