ابعاد محصولات پکیج لاغری قهوه:

صابون مینی دونات: ارتفاع 9  قطر 3.5

شیشه حاوی دانه های قهوه: ارتفاع 5.5 قطر 2.5

صابون قهوه: طول 8  عرض 6  ارتفاع 3.5