حوله تن پوش سالیکا یک محصول با کیفیت با نخ پنبه می باشد

ارتفاع ابن حوله از سر شانه 120 سانتی متر و دور کمر آن 150 سانتی متر می باشد که با کمربند قابل تنظیم است.