تعداد تکه‌های روتختی عروس امیلیا

سرویس روتختی عروس النا 8 تکه دارد.  برای اینکه این اقلام را  به راحتی به خاطر بسپارید، آن‌ها را به صورت فهرست‌وار معرفی می‌کنیم.

  •  ابعاد رو تختی: 260*270
  •  دو عدد روبالش 50*70 لبه دار کار شده
  •  دو عدد روبالش ساده 50*70 جنس کتان
  •  یک عدد کوسن مستطیل
  •  یک عدد کوسن متکایی
  •  ملحفه تشک کتان 250*250