گلدان اورانوس طلایی طرح ایفل شنل

  • ارتفاع 20 سانتی متر
  • قطر 10 سانتی متر