گلدان اورانوس استوانه ای شنل طلایی سایز 2

  • ارتفاع 19 سانتی متر
  • قطر 7 سانتی متر