جاشمعی مارپیچ طلایی را می توانید در همین سایت خریداری کنید. به دلیل دست ساز بودن این جاشمعی، ممکن است مدل مارپیچ هر کدام با دیگری متفاوت باشد.

ابعاد جاشمعی مارپیچ طلایی: ارتفاع: 28  عرض: 22.5 ±1 سانتی متر