توری مگنتی با نصب بسیار آسان در ابعاد 120*235 سانتی متر