این سرویس آشپزخانه زیبا شامل تکه های زیر می باشد:

3 عدد دمکن در سه سایز:

  • قطر اندازه کوچک 24 سانتی متر
  • قطر اندازه متوسط 28 سانتی متر
  • قطر اندازه بزرگ 33 سانتی متر

2 عدد دستکش فر 2±(15×29) سانتی متر

2 عدد دستگیره 1±(18×18) سانتی متر

2 عدد دستگیره قابلمه 1±(10×8) سانتی متر

1 عدد آبگیر سینک 2±(70×45) سانتی متر

1 عدد پیشبند (ارتفاع پیشبند از دور گردن 100 سانتی متر)

1 عدد حوله مثلثی آشپزخانه 2±(30×50) سانتی متر

1 عدد دستمال سفره 1±(38×28) سانتی متر