ملحفه نیم ست کشدوز صورتی

خیلی اوقات پیش آمده که یک ست روتختی، لحاف روتختی و یا کاور لحاف خریداری کرده و پس از گذشت زمان قصد تعویض ملحفه تشک و روبالش آن را دارید، در این هنگام شما باید یک ملحفه نیم ست تهیه کنید. بهترین گزینه که میتوان با اکثر طرح های لحاف و یا روتختی ست کرد ملحفه های تک رنگ ساده است.

جنس پارچه این ملحفه از کتان می باشد  و از لحاظ کیفیت و ثبات رنگ، کیفیت عالی و رنگ ثابت میباشد. این ملحفه مناسب بر اساس سفارش شما مناسب برای تخت هایی با عرض 160،120،90 و 180 می باشد.

نیم ست های یک نفره شامل:

  • 1 عدد ملحفه تشک کشدوز دونفره
  • 1 عدد روبالش 70×50

نیم ست های دونفره شامل:

  • 1 عدد ملحفه تشک کشدوز دونفره
  • 2 عدد روبالش 70×50