ملحفه نیم ست رنفورس دونفره ساده

خیلی اوقات پیش آمده که یک ست روتختی، لحاف روتختی و یا کاور لحاف خریداری کرده و پس از گذشت زمان قصد تعویض ملحفه تشک آن را دارید، در این هنگام شما باید یک ملحفه نیم ست تهیه کنید.

بهترین گزینه که میتوان با اکثر طرح های لحاف و یا روتختی ست کرد ملحفه های تک رنگ ساده است.

جنس پارچه این ملحفه از نوع رنفورس می باشد  و از لحاظ کیفیت و ثبات رنگ، کبفیت عالی و رنگ ثابت می نمای نزدیک ملحفه نیم ستباشد. این ملحفه مناسب برای تخت های دونفره 160 و 180 است و شامل تکه های زیر می باشد:

  • 1 عدد ملحفه تشک کشدوز دونفره
  • 2 عدد روبالش 70×50 زیپ دار