بسیاری از افراد روتختی هایی با طرح های گلدار را برای تخت خوابشان می پسندند. از آنجا که بنفش یک رنگ سلطنتی و محبوب است، بر جذابیت اتاق خواب می افزاید. به همین دلیل ملحفه تشک دو نفره آیسو با گل های بنفش یکی از بهترین گزینه ها برای اتاق خواب می باشد.