این محصول را می توانید در دو سایز یک نفره و دو نفره به صورت زیر خریداری کنید:

سرویس یک نفره شامل:

  • یک عدد لحاف لایت یک نفره
  • یک عدد بالش میکروفایبر
  • یک عدد شال تخت بافت

سرویس دو نفره شامل:

  • یک عدد لحاف لایت دونفره
  • دو عدد بالش میکروفایبر
  • یک عدد شال تخت بافت