ملحفه تشک سرخابی از جنس کتان می باشد که می توانید آن را در دو اندازه یک نفره و دو نفره انتخاب کنید.