این ست جا مایع دستشویی و اسپری را می توانید در ابعاد زیر خریداری کنید:

جا مایع دستشویی: ارتفاع 19  قطر 6 سانتی متر

اسپری: ارتفاع 20 قطر 6 سانتی متر

سینی چوبی: 1×8.5×16 سانتی متر