جانماز کیفی گلدوزی برجسته ملیسا

  • ابعاد به صورت بسته: 1±(12×12) سانتی متر

توجه: محصول دریافتی ممکن است از نظر گلدوزی و رنگ پارچه با تصویری که مشاهده می کنید حدودا ۱۰ درصد متفاوت باشد.