باکس مخمل هلالی 3 تکه شیری را می توانید در 3 سایز به صورت زیر خریداری کنید:

سایز 1: 23*23 بدون پایه

سایز 2: 26*26 پایه ترک

سایز 3: 33*27 پایه کوتاه