رومیزی 3 تکه قیطان پرکار نازلی رنگ نسکافه ای را می توانید از فروشگاه صفایی خریداری کنید.

ابعاد این رومیزی به شرح زیر می باشد:

1 عدد رانر: 35×127 (2±) سانتی متر

2 عدد رومیزی جلومبلی: 38×38 (2±) سانتی متر