مجسمه تزئینی رزین مدل پیرمرد و پیرزن در کافه

ابعاد: عرض 14، ارتفاع 17