مجسمه تزئینی رزین مدل پیرمرد و پیرزن

ابعاد: عرض 15، ارتفاع 18.5