ابعاد محصولات داخل پک:

صابون مینی دونات: ارتفاع ۹ قطر ۳.۵

نمک: ارتفاع ۷.۵ قطر ۴

توپک کوکتل: عرض ۲.۵ قطر ۲.۵

شمع: ارتفاع 9 قطر 1.5