باکس زیپدار مخمل گیپور صورتی را می توانید در 3 سایز به صورت زیر خریداری کنید:

سایز1: طول 30 عرض 20 ارتفاع 17
سایز2: طول 40 عرض 25 ارتفاع 20
سایز3: طول 50 عرض 27 ارتفاع 27