ابعاد محصولات داخل پک انار و لیفت:

صابون انار: قطر 6  ارتفاع 2.5

نمک: 7.5  قطر 4

توپک کوکتل: عرض 2.5  قطر 2.5

پیله ابریشم: قطر 4.5  ارتفاع 2.5

شیشه حاوی گل سرخ: ارتفاع 4  قطر 2