حوله تن پوش آبی روشن سالیکا یک محصول با کیفیت با نخ پنبه می باشد

ارتفاع این حوله از سر شانه 125 سانتی متر و دور کمر آن 150 سانتی متر می باشد که با کمربند قابل تنظیم است.