شال مبل ستیمو در سه سایز مسافرتی، یک نفره و دونفره با بافت بسیار ریز و زیبا با تراکم بسیار بالا.