رانر و رومیزی مخمل 5 تکه کرم یکی از کالا و منسوجات خانه لوکسی است که زیبایی منزل و چیدمان شما را دو چندان می کند.

ابعاد تکه های رانر و رومیزی مخمل 5 تکه:

1 عدد رانر بزرگ: 73.5×182.5 2± سانتی متر

1 عدد رانر کوچک: 40.5×115 2± سانتی متر

1 عدد رومیزی مربع: 90×93 2± سانتی متر

2 عدد رومیزی مربع کوچک: 37.5×38 2± سانتی متر