حوله تن پوش برونز رنگ سفید یک محصول با کیفیت با نخ 100% پنبه می باشد.

ارتفاع ابن حوله از سر شانه 120 سانتی متر و دور کمر آن 135 سانتی متر معادل اندازه L می باشد که با کمربند قابل تنظیم است.