جعبه خیاطی یکی از موارد مورد نیاز هر خانه است. جعبه خیاطی طرح چرخ خیاطی و لوازم مجهز به بیشتر وسایل مورد نیاز شما برای خیاطی می باشد. ظاهر زیبای این جعبه ها به گونه ای طراحی شده تا مناسب جهیزیه عروس باشد.

اندازه های جعبه و وسایل خیاطی طرح چرخ خیاطی و لوازم:

(۲۴×۲۲×۷) ± ۱