آدرس:

اصفهان، میدان انقلاب، ابتدا خیابان کمال اسماعیل، روبروی سی و سه پل، مجتمع تجاری نقش جهان، فروشگاه تمه و ملیله دوزی صفائی

تلفن: 03132210211

ساعات کاری:

روز های شنبه تا پنج شنبه

یکسره از ساعت 10 صبح الی 9 شب