برای تماس با پشتیبانی و دریافت مشاوره با شماره های 03132223334 و یا 09134258027 تماس بگیرید.

HANDMADE Home Fashion

میترانیک

فقط کالاهای موجود
تشک سوپر طبی فنری پرواز میترانیک

تشک سوپر طبی فنری پرواز

#میترانیک#200*120#استاندارد ملی ایران#فنر متصل#ژاگارد#ترموفلت با گراماژ 300#رول اسفنجی ترموباند#اسفنج رول1 سانتی 20 کیلو گرمی#اسفنج رول 2.5 سانت 30 کیلوگرم#نمد دوبل 2800 گرم#مفتول 4 میلیمتر#مفتول 2.2 میلیمتر
شروع قیمت از :

6.400.000 تومان

تشک طبی مدیکال

تشک طبی مدیکال

#میترانیک#200*120#استاندارد ملی ایران#فنر متصل#20 سانتی متر#ژاگارد#ترموفلت با گراماژ 300#اسفنج رول1 سانتی 20 کیلو گرمی#رول اسفنجی ترموباند
شروع قیمت از :

6.300.000 تومان

تشک فنری تخت پرآسا

تشک فنری پرآسا

#میترانیک#180*80#استاندارد ملی ایران#فنر متصل#21 سانتی متر#ژاگارد#ترموفلت با گراماژ 300#اسفنج رول1 سانتی 20 کیلو گرمی#رول اسفنجی ترموباند#1400 گرمی بر متر مربع#مفتول 4 میلیمتر#اسکلت فنر با بونل قطر 8 سانتیمتر
شروع قیمت از :

2.850.000 تومان

تشک طبی و فنری پرنیا

تشک سوپر طبی و فنری پرنیا

#میترانیک#180*80#استاندارد ملی ایران#فنر متصل#22 سانتی متر#ژاگارد#ترموفلت با گراماژ 300#اسفنج رول1 سانتی 20 کیلو گرمی#رول اسفنجی ترموباند#1400 گرمی بر متر مربع#مفتول 4 میلیمتر#اسکلت فنر با بونل قطر 6 سانتی متر
شروع قیمت از :

3.200.000 تومان

تشک طبی و فنری پرناز

تشک سوپر طبی و فنری پرناز

#میترانیک#180*80#استاندارد ملی ایران#فنر متصل#24 سانتی متر#ژاگارد#ترموفلت با گراماژ 300#اسفنج رول1 سانتی 20 کیلو گرمی#رول اسفنجی ترموباند#اسفنج رول 1 سانتی متری 30 کیلوگرمی#1400 گرمی بر متر مربع#مفتول 4 میلیمتر#اسکلت فنر با بونل قطر 6 سانتی متر
شروع قیمت از :

3.890.000 تومان

تشک طبی و فنری پرسان

تشک سوپر طبی فنری پرسان

#میترانیک#180*80#استاندارد ملی ایران#فنر متصل#24 سانتی متر#ژاگارد#ترموفلت با گراماژ 300#اسفنج رول1 سانتی 20 کیلو گرمی#رول اسفنجی ترموباند#اسفنج رول 1.5 سانتی 30 کیلو گرمی#1400 گرمی بر متر مربع#مفتول 4 میلیمتر#مفتول 2.4 میلیمتر
شروع قیمت از :

4.700.000 تومان

تشک طبی فنری میترانیک مدل پردیس

تشک سوپر طبی فنری پردیس

#میترانیک#180*80#استاندارد ملی ایران#فنر متصل#ترموفلت با گراماژ 300#اسفنج رول1 سانتی 20 کیلو گرمی#اسفنج رول 1.5 سانتی 30 کیلو گرمی#1400 گرمی بر متر مربع#مفتول 4 میلیمتر#مفتول 2.2 میلیمتر
شروع قیمت از :

5.450.000 تومان