سرویس کالای خواب مهمان صفاهوم یک مجموعه کامل می باشد که مجموعه ای از تکه های مصرفی می باشد و  شما با خرید این محصول یک سرویس کامل برای خود تهیه کرده اید.

این سرویس 8 تکه شامل تکه های زیر می باشد:

  • یک عدد لحاف و کاور لحاف یک نفره 3±(160×220)
  • یک عدد تشک و کاور تشک زمینی 3±(90×200)
  • یک عغدد بالش به همراه روبالش 2±(70×50)