سفره فلورا گل برجسته، ژاپنی است و بالاترین کیفیت سفره را دارد.

این سفره می توانید در ابعاد 180*135 و گرد با قطر های 150 و 180 از فروشگاه صفائی خریداری کنید.