اندازه و تعداد تکه های سرویس روتختی پیکه فلورنزو شیری

  • روتختی پیکه 260*270
  • ملحفه تشک 250*250
  • 2 رویه بالش گلدار 5+70*50
  • 2 رویه بالش ساده 70*50
  • 2 عدد کوسن