این رو تختی 7 تکه و شامل تکه های زیر می باشد:

  • روتختی سایر بزرگ: 260×220
  • ملحفه تشک استاندارد کتان
  • 2 عدد رویه بالش مخمل کار شده
  • 2 عدد رویه بالش کتان
  • 1 عدد کوسن