دمپایی حوله ای پودایران طرح ارتشی طوسی

با توجه به اینکه دمپایی های حوله ای معمولا بعد از حمام زمانی که بدن رطوبت دارد استفاده می شود، باید در انتخاب سایز آن دقت کنید، باید سایز دمپایی بزرگتر از اندازه پا های شما باشد تا به راحتی بتوانید آن را استفاده کنید.

اندازه دمپایی: سایز 43 و سایز 40