دمپایی حوله ای پودایران طرح کیتی را می توانید با حوله تن پوش بچگانه طرح کیتی طوسی پودایران ست کنید.

اندازه دمپایی: بچگانه معادل سایز 33