پادری پنبه ای گلدار طرح الارز

دور این پادری به صورت دستی بافت شده است به همین دلیل ممکن است ابعاد آن ها کمی متفاوت باشد.

همچنین این محصول با زیره لاتکس جهت جلوگیری از لغزش تولید شده است.

قطر 90×90 (4±) سانتی‌متر