یکی از پر کاربرد ترین نظم دهنده ها در خانه، جاجورابی می باشد. شما می توانید با خرید جاجورابی طرح رزا سرخابی، فضای اتاق خود را بسیار مرتب تر از همیشه کنید.

کلیه قسمت های جاجورابی پارچه ای رزا دوخته و تکه دوزی شده است بنابراین پس از شست و شو تغییر حالت نمی دهد و زیبایی خود را حفظ می کند.