دمپایی حوله ای پودایران

با توجه به اینکه دمپایی های حوله ای معمولا بعد از حمام زمانی که بدن رطوبت دارد استفاده می شود، باید در انتخاب سایز آن دقت کنید، باید سایز دمپایی بزرگتر از اندازه پا های شما باشد تا به راحتی بتوانید آن را استفاده کنید.

شما می توانید این محصول را با سایز 40 و 43 خریداری کنید.