سجاده و جانماز مخمل گلدوزی طوسی را می توانید همین الان از فروشگاه صفائی سفارش دهید.

جنس پارچه مخمل این سجاده و جانماز بسیار با کیفیت بوده و گزینه ای مناسب برای خرید جهیزیه عروس است.

ابعاد این سجاده و جانماز مخمل به این صورت است.: جانماز 60×91 (2±) سانتی متر، سجاده 45×45 (2±) سانتی متر و سجاده کوچک: 21×33 (2±) سانتی متر.